لطفابه ادامه مطلب رجوع فرموده ومحبت کرده به سوالم پاسخ دهید....

بی صبرانه منتظرنظرات عملی ومفیدتون هستم...بغل

 

راستی لطفا به لینک"دانستنیهایی درباره گروههای موسیقی متال" درمنوی سمت چپ صفحات وب یک سربزنید....خیلی جالبه!شیطانفرشتهآخ

-یک چیزدیگه:پیشنهادمی کنم حتمافیلم "شکارچی شنبه "راببینید...

اگردرشهرتون اکران نشدازطریق دانشگاه یامراجع دیگرتقاضای اکران ونقدآن راباحضورکارگردانش بکنید...واقعاجالب وتاثیرگذاره!!!مژهچشمک


اگربه یک نفرعلاقه مندشوید...

برای اینکه بدانیدآیااوهم به شماعلاقه داردیانه چکارمی کنید؟

لطفابه تفکیک وبادرنظرگرفتن جنسیت پاسخ دهید...

به نظرشمابایدمسائل عاطفی وعشق بیان شودیا دست تقدیربدهیم و...؟

خیلی برام مهمه ...

البته قرارنیست الزامادرباره خودم باشه ولی جوابهاتون رالازم دارم برای....