باسلام خدمت همه دوستان گلم

ایام امتحانات بود...گفتم بیام یه دعای دسته جمعی برای همه فراگیران دانش وکسانی که به هرطریق درمعرض امتحان قراردارن بکنیم بلکه یک کم دلمون آروم بگیره!

فرشتهان شاالله هرکسی درهرعرصه ای امتحان داره ....ازامتحاناتش سربلندبیرون بیادوموفق بشه!

آمینشو بلندبگو ....ان شاالله!!!تشویق

راستی یک شعرزیباازحافظ حوندم گفتم یک بیتش رابراتون بنویسم یه کم عبرت بگیرین:چشمک

چودر رویت بخندد گل مشودر دامش ای بلبل

که برگل اعتمادی نیست گرحسن جهان دارد