" ای نامت برصفحه دلم  همیشه جاویدان

              روزت مبارک " 

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com

 

از انجاکه زبان قاصرمن گویای مقام والای معلمان واساتیدعزیز نیست سری به دیوان حافظ زده وغزلی زیبا رانثارهمه عاشقان وفداکاران عرصه تعلیم وتربیت میکنمقلب

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com

ای روی ماه منظرتونوبهارحسن

                                 خال وخط تومرکزحسن ومدارحسن  

درچشم پرخمارتوپنهان فسون سحر

                                        درزلف بیقرارتوپیداقرارحسن

 ماهی نتافت همچوتوازبرج نیکویی                                    

                            سروی نخاست چون قدت ازجویبارحسن

خرم شدازملاحت توعهددلبری

                              فرخ شدازلطافتتوروزگارحسن                                                         ازدام زلف ودانه خال تودرجهان 

                       یک مرغ دل نماندنگشته شکارحسن          

دایم به لطف دایه طبع ازمیان جان

                                       میپروردبنازترادرکنارحسن

 گردلبت بنفشه ازان تازه وترست      

                                 کاب حیات میخوردازجویبارحسن

                      حافظ طمع بریدکه بیندنظیرتو

                   دیارنیست جزرخت اندردیارحسن

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com

راستی یک دشت گل زیباهم تقدیم به همه شماکه برای دیدن ان بایدبه ادامه مطلب بروید.تشویق