امروزبه مناسبت روزمعلم یک هدیه هم دارم...

دوستان عزیزمیتوانندازطریق لینک زیر آهنگ زیبای "خیال کن که غزالم" راباصدای محمداصفهانی دانلوکنند. 

 

 کلیک کنید

راهنما:برای دانلودبرروی ایکون راست کلیدکرده وگزینه save target asراکلیک کنید.