بایدعرض کنم که این مطلب مخصوص بانوان است...چشمک   تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید                

برای تاملی بیشتروشایدیادآوری آنچه میدانیم ولی متاسفانه اغلب فراموش میکنیم...

البته قصدبی توجهی به آقایان راندارم !!!تعجب

{فقط اگرسوبرداشت خدایی نکرده نکننداین مطلب برایشان جالب خواهدبود...نیشخند}

خوب مبحث راازاینجاشروع میکنم که امروزه متاسفانه مفاهیم بایکدیگردرآمیخته واین اختلاط مفاهیم باعث شده که...

متاسفانه خانمهای عزیزمامفهوم آراستگی رادرآرایش کردن بیابند!!!اوه

-بدان معناکه وقتی خانمی جوان.میانسال یامسن میخواهدخودرابرای منظوری آراسته کند...استفاده ازلوازم آرایش جزاولویت های اومحسوب خواهدشدوبلادرنگ بااستفاده ازاین لوازم (به میزان بسیارزیاد)خودرابرای آن منظورآماده خواهدکرد.تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید

دیگرفرقی نمیکندکه کجامیخواهیم برویم؟....

چه سنی داریم؟.....

چه کسانی آنجاحضوردارند؟...

محفل چقدرخصوصی یاعمومیست؟....

دیگران درباره ماچه فکری میکنند؟....

و....بینهایت سوال وشرایط دیگر...

{قضاوت درباره این موضوع که آیابانظرمن موافقیدیامخالف رابه شماواگذارمیکنم که درنظراتتون به یک جمع بندی برسیم...}

خوب حالاموضوع کمی جاافتاد...بیاییدمبحث راازمنظری دیگرببینیم...

لوازم آرایش یاهمین وسایل به ظاهرزیباکننده ماخانمهاچه چیزی هستند؟

ازکجاآمده اند؟...

موادتشکیل دهندشون چیه؟؟

چقدربایداستفاده بشوند؟درچه شرایطی بایداستفاده شوند؟

-بایدعرض کنم که طبق نظرات محققان وپزشکان موادتشکیل دهنده لوازم ارایش متاسفانه اغلب ازموادی شیمیایی فاقدکیفیت وفایده...حاوی موادحساسیت زاومضر...ودارای اثرات جانبی بسیارزیادکه درطولانی مدت بروزخواهدکردمیباشند.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید

-درحدود٩٠درصدازلوازم آرایش واردشده به کشورمابه صورت قاچاق وفاقدهرگونه صلاحیت قانونی وپزشکیست!!!

-جالبتراینکه اغلب محصولات آرایشی عرضه شده درکشورماتقلبی وفاقداستانداردهای ملی یاجهانیست!!!

خوب حالابه جای مهیج ترداستان رسیدیم...

 

                                                   تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com                                  

 


وآن اثرات جانبی لوازم آرایش است که...

ازحساسیتهای پوستی تاکم کاری غددداخلی بدن وریزش مووخارش وسیاهی ولک دورچشم وصورت و...ادامه دارد!!!

تازه مهیج ترش اینجاست که جدیدامحققان به این نتیجه رسیدندکه مصرف لوازم آرایش درطولانی مدت سبب...

سبب زشت ترشدن افرادمیشه!!!اوه           

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید

 -سیاهی وبدرنگ شدن لبها.دورچشم وخارش وحساسیت وقرمزی درون چشم.چروک شدن پوست صورت وازبین رفتن شادابی وسلامتی پوست و...ازدیگرهدایای لوازم ارایش برای ماست!!!

بگذاریدیک کم بی پرده ترصحبت کنیم...

اصلا چراآرایش؟؟؟!!!

چراوقتی ماجلوی آینه میریم احساس میکنیم صورت وچهره مان یک چیزی کم دارد که باآرایش کردن کامل میشود؟؟افسوس

برای چه کسی یاکسانی آرایش می کنیم؟برای خودمون.خانواده یا...

کسی مجبورمون میکنه یاخودمون دلمون میخواد؟ ...

بقیه مطلب رابه طورتخصصی تردرآینده باتوجه به نظرات شماعزیزان ان شاالله ادامه خواهیم داد...لطفابازهم ماراهمراهی کنیدبغل

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com