سلام

امروز می خوام بگم که نمی دونم چرا...؟!!نگران

ولی قبل رمضونی دلم برای محرم وامام حسین(ع)تنگ شده!!!گریه

دلم می خوادبرم کربلا...

روضه...

امشب شب زیارتی آقاست...

راستی رمضون خیلی نزدیک شده...

ولی هنوز آماده نشدم....

چکارکنم؟؟دل شکسته

یعنی به نظرتون  می تونم کمی از کسریهای وجودم رادر این ماههای متبرک وفرصتهای استثنایی خداوندجبران کنم؟!

این روزهاکلی برنامه وقرار های جالب برام پیش اومده که هرکدام برای یک ماه کافیست!!!مژه

...

حدیثه که هرکی 3روزآخرشعبان راروزه بگیردوبه رمضان وصل کندثواب روزه 2ماه رابرده است!

خداتوفیقش رابهمون بده!!خوشمزه

راستی تواین ایام دعای "اللهم ان لم تکن  غفرت لنافیمامضی من شعبان ...فاغفرلنافیمابقی منه"خدایااگرمرادرروزهای گذشته این ماه نیامرزیدی دربقیه این ماه مراببخش!

ازلبتون نیفته!

التماس دعای شدیدبرای هرلحظه قشنگتون که اونزدیکترازرگ گردن بهتونه!فرشته