نمی دونم الآن نسبت به تیتراین پست چه فکری می کنید؟!

ولی برای بازشدن مسئله فکرکنم یک توضیح اجمالی مناسب باشه...

دراین ماه عزیزودراغلب اوقات وقتی سیم دلمون به خداوصل میشه وکمی رقت قلب وحضورقلب پیدامی کنیم....بایادآوری دیگران ،مداحان،روحانیان ویاته دل خودمون این زمزمه به گوش میرسه که اول برای ظهوردعاکنیم....

ظهورصاحبمون...ولی امرمون....مهربانمون....عزیزترازجانمون....

راستی چرا؟

مگرآقابیایندونیایندفرقی هم میکنه؟

مگه این همه سال وروزگاربدون ظهورسپری نشد؟...

بازهم میشه!!!

ولی نه....نمیشه!!!

دیگه نمیشه....

دیگه داره فریادزمین وآسمون ازظلم وانحطاط وجهل وتعصب وخودخواهی به فلک می رسه!!!

آمارجنایت وکشتاروتجاوزوفقروفحشاوبی عقیدگی ....سرسام آورشده!!!

مردم مثل موروملخ دارندکشته میشن!!

روزانه 100هانفردرسومالی ازفقروقحطی دارندمی میرند!!!

درلیبی،بحرین،فلسطین،آفریقا،تونس،یمن و...

واقعاوحشتناکه!

مگه مردم دنیا صاحب ندارندکه اینقدرظالمان به سرشان می تازند؟

توروخدابیاییدهممون همدل تواین ماه رمضونی ظهورصاحبمون روازخداعاجزانه درخواست کنیم...

میگن حضرت موسی 300سال زودترمبعوث شد....می دونین چرا؟

علتش استغاثه بنی اسرائیل برای ظهورمنجی بود!!!

واقعااین همه جوون وپیرمسلمون وشیعه وحق طلب وآگاه ازبنی اسرائیل کمتریم؟...که نمی تونیم باخلوص وهمدل ظهورمنجیمون ومنجی بشریت راازخدابگیریم؟؟!!!

وای که اگه آقابیادچی میشه!خوشمزه

دنیامیشه بهشت موعود....

باورتون میشه؟؟!!ولی بایدبشه ...چون هرچی تاحالامعصومین گفتن شده!!

پس این هم میشه!

بقیه مطلب درپستهای آینده!

راستی شماره حساب99999 هلال احمردربانک ملی آماده دریافت کمکهای نقدی شمابشردوستان عزیزبه مردم قحطی زده سومالی می باشد.