سلام به همه عزیزان اهل دل.

برم سراصل مطلب....

به نظرتون امام زمان (عج)کجای زندگی ماقراردارن؟

آیا ایشان ماواعمالمان رامی پسندند؟

حضورشان راتابه حال حس کرده اید؟

اگه ظهورکنند ماجزیاران ویاحداقل دوستداراشون هستیم؟

راستی تاحالاشده به معنی "خودراجمع کردن "فکرکنید؟

یااصلافکرکنیدیاازخودتون بپرسیدکه آیاامام زمان(عج) میان این همه انسان، شمارایادمی کنندیانه؟

برای گرفتن جواب لطفابه لینک زیربرویدواین مطلب چندثانیه ای راحتماگوش دهید....

جواب خیلی ازسوالهاتون توشه!!!

 

لطفااینجاراکلیک کنید

 وبرروی آیکون دانلودبایک کلیک فایل صوتی راگوش کرده وباراست کلیک وانتخاب آیکونsave target asآنرادانلودنمایید.

 التماس دعا...