سخنان پوتین (رئیس جمهور اسبق روسیه) بعد از دیدار با آیه الله خامنه ای
پوتین که هیچ تعلق مذهبی نداشته و شخص لائیکی به شمار می آید پس از دیدار با رهبر انقلاب می گوید با عنایت به مطالعاتی که من در اِبره مسیح داشته ام در ملاقات با رهبر ایران تمام ویژگی های نوشته شده برای مسیح را در آیه الله خامنه ای دیده و برایم متجلی شد.

همچنین پوتین پس از ملاقات با رهبر معظم انقلاب بااشاره به درایت و تیزبینی های حضرت آیه الله خامنه ای می گوید حکیم بزرگی در ایران نشسته است که به ذهن من خطور نمی کرد تا به این حد همه جانبه نگر باشد. او حکیم و دانشمندی است که تصمیم گیری ها و تنظیم همه سیاست های ایران به دست اوست ، پوتین می گوید با وجود درایت و تیزهوشی رهبر ایران هیچ خطری متوجه ایران نمی شود و من در ملاقات با ایشان معنای واقعی قانون اساسی جمهوری اسلامی و مفهوم ولایت فقیه و ولایت علمای دینی را که شنیده بودم فهمیدم.