مستندظهور.مستندی که بارهاتوسط آمریکافیلترشد!The Arrivals

امروزروزجمعه است...

جمعه برای ماشیعیان دارای مفهومی خاص است.جمعه روزعیدمامسلمانان روزاجتماع وگردهمایی درنمازمقتدرانه جمعه وازهمه مهمتربنابرروایات موثق ماروزظهوریگانه منجی بشریت آقاحجت بن الحسن العسگری(عج) است.

نمیدانم تابه حال احساس دلتنگی برای کسی که بدون هیچ چشم داشتی بامحبت تمام برایت دعامیکند دستت رامیگیرد گره هایت رابازمی کند راه درست رابه تونشان میدهد دلت راارام میکند همراه توشادویاغمگین میشود کرده ای؟

چقدرازدنیای دورووپرفریب امروز ظلم وستم بی دانشی ومفیدنبودن خسته شده ای؟

به نظرت وقت ان نرسیده که کمی ازخواب غفلت بیدارشویم؟کمی چشمانمان رانسبت به اطرافمان بازترکنیم ودرنهایت باهدف تروبهترزندگی کنیم؟

من پیشنهادمیکنم برای شروع دقایقی رابرای دیدن مستندظهور مستندی که توسط ٣جوان امریکایی درباره جهان امروز.سکولاریسم.شیطان پرستی .سرمایه داری.همجنس بازی .هیپنوتیزم فیلمهاوکارتونها.صیهونیسم آخرالزمان وبسیاری موضوعات مهیج دیگر تهیه شده است بگذرانیم.

البته شایان ذکر است که تمام مطالب 100%تایید نشده است ولی خوب حداقل برای آشنایی با جهان غرب وباز شدن چشمان اغلب ماها مفید خواهد بود.

امیدوارم که پس ازدیدن این مستندبانگاهی تیزبینانه تردرجهت رسیدن به جامعه ای متعالی گام برداریم.

راستی دیدن این فیلم رابه دوستان وکسانی که برایتان مهم هستندحتماپیشنهادکنید.

مطمئنم پشیمان نمی شوید!

باسرچ کردن دراینترنت یارجوع به مراکز نرم افزار اسلامی میتوانیداین مستندیاپیداکنید.

لینک دانلودش هم قرار دادم:

http://forum.bidari-andishe.ir/thread-11.html

تعجیل در فرج آقا صاحب الزمان(عج) صلوات ...

 

/ 0 نظر / 8 بازدید