شبهای قدر...شبهای بیدار شدن... ونزدیک شدن به امیرالمومنین علی(ع)

پى‏نوشتها:

1ـآیله شهرى است در ساحل بحر قلزم،و صنعاء نام دو جاست یکى در یمن و دیگرى در دمشق.باید دانست که این تعبیر براى نشان دادن بزرگى آن است نه اندازه دقیق آن.

2ـبحار الانوار 8/27 به نقل از رساله اعتقادات صدوق.

3ـبحار الانوار 8/ .28

4ـهمان/ .18

5ـبحار الانوار 39/ .211

6ـهمان/212.و نظیر آن:همان/ .216

7ـتفسیر صافى 5/ .301

8ـبحار الانوار 39/ .216

9ـبنا بر نسخه‏اى دیگر:مگر احادیث بسیارى در اختیار ندارى؟

10ـامالى شیخ طوسى 1/ .150

11ـعلم الیقین 2/ .603

12ـبحار الانوار 39/ .219

13ـهمان/217.و در ص 213 از پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم آورده است که:آدم و همه خلق خدا در روز قیامت در سایه پرچم من قرار دارند.

امام على بن ابى‏طالب(ع) ص 567

احمد رحمانى همدانى

/ 1 نظر / 21 بازدید
محمد

[گل] بسیار زیبا مائده جان....امیدوارم موفق باشید