روز شویم و روز بمانیم...

یا من ارجوه لکل خیر...

ای کسی که هر گونه و هر خیری از او انتظار و آرزو میشود...

روز یک مرتبه شب نمی‌شود بلکه آرام آرام شب می‌شود. شب هم یکباره روز نمی شود، بلکه آرام آرام روز می‌شود. ما انسانها مثل روز و شب هستیم. بعضی از ما انسانها روزهستیم و نور الهی برما تابیده و نورانیتی داریم، ولی بعضی از ما انسانها شب هستیم، شب صفت و شب گونه هستیم. گرفتار ظلمانیت هستیم .عاصی و گناهان زندگی ما را تاریک کرده است.

آنهایی که روز هستند نباید مغرور باشند چون ممکن است که آرام آرام شب بشوند. آنهایی که شب هستند نباید مأیوس باشند چون ممکن است آرام آرام به سمت روز حرکت کنند. خیلی‌ها روز بودند و شب شدند.

حافظ می گفت:
زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد
از سر پیمان برفت برسر پیمانه شد.


کسی که زاهد بود و اهل خلوت و دل بود در ابتدا طبق آیات الهی حرکت می کرد ولی آخر این پیمان را زیر پا گذاشت. بخاطر همین اولیاءالهی توصیه به مراقبه می‌کنند. به کسانی که شب هستند می‌گویند که ناامید نباشید.

روایت داریم: کسی که هفتاد پیامبر را به ناحق کشته باشد نباید ناامید باشد . بکوشیم اگر روز هستیم روز بمانیم ، اگر شب هم هستیم مثل شب که به روز تبدیل می شود و به‌خاطر همین مقدس است و خدا به آن قسم می خورد. و اللیل اذا یسر قسم به شب که حرکت می‌کند و خودش را به خورشید می‌رساند، خودمان را به خورشید برسانیم.

چه‌طور شب با خورشید روز می‌شود ما هم با امیرالمومنین به نور و نورانیت دست پیدا می‌کنیم . با کلام او و تعابیر حکمت آمیز او بهره می‌بریم .[1]

پی نوشت :

حجت الاسلام رنجبر

/ 0 نظر / 62 بازدید