صیهونیسم را بهتر و بیشتر بشناسیم....

یادمه از بچگی هر اتفاق بدی که می افتاد در جهان همه میگفتن زیر سر انگلیس و آمریکا است...ولی باید با عرض تاسف بگویم که تمام اتفاقات شوم دنیا از سالها بلکه قرنها پیش زیر سر یهود و صیهونیسم می باشد!!!و بقیه کشورهای غربی  تنها بندگان وعناصر دست آموز صیهونیسم هستند!

عاجزانه از تمام دوستان صاحب تفکر مسلمان وغیر مسلمان و سیاسی وغیر سیاسی خواهشمندیم که حداقل جهت بینش و دقیق و صحیح خود نسبت به مسائل امروز جهان حداقل یکبار این پست و پست قبل آن که ادامه اش است را بخوانند...

کتاب ( اسرار سازمان مخفی یهود ) با آنکه در ایران لااقل دوبار منتشر شد ( بکبار به ترجمه مصطفی فرهنگ و بار دیگر با نام مستعار ” ترجمه : ر.ش.” ) و اخیراً با نام ” صهیونیسم چه میخواهد؟ ” برای سومین بار ( و متاسفانه مثل تقریبا، تمامی کتابها و نشریات راجع به صهیونیسم بسرعت نایاب شد و این داستان در مورد این کتاب در سراسر جهان اتفاق افتاده است ) در واقع انگار ، دست پنهان و نیرومند صهیونیسم با ایادی فراوان و مرموز خویش همه جا سعی در گم کردن این ردپا دارد و بهمین دلیل ، چاپ مجدد این سند معتبر و نقل و شرح آن از جای ویژه ای در افشاگری نسبت به صهیونیسم برخوردار است و بر ناشران مسئول و حتی گردانندگان جمهوری اسلامی است که این کتاب مهم را در همه ابعاد بهمه طرق ممکن به دست مردم برساند.

به همین دلیل در محدوده این مقاله ، سعی میشود که بعضی قسمت های این کتاب به دلیل اهمیت فراوانی که دارد نقل شود تا جزیی از توطئه های خطرناک صهیونیسم را نشان دهد و برای پرهیز از اطاله کلام از تفسیر شرح آن نیز خودداری میگردد :

” مقدمه مترجم فرانسه : … در این کتاب بطور وضوح افکار یهودیان فاش شده و نشان میدهد که چگونه اولاد اسرائیل با تشکیل مجامع مخفی و فساد جامعه و ترور ، موجبات حکومت خود را در دنیا فراهم می سازند… نتیجه تحقیقات دقیق و مشاهدات منطقی روزانه ثابت میکند که یکی از علل بدبختی نوع بشر و ناملایمات ناشی از جنگها ، یهودیان صهیونیسم بوده اند.

مجامع صهیونی ها در سال ۱۸۹۷ انجمنی تشکیل دادند و در آن انجمن تصمیماتی گرفتند و صورت جلسه ای تهیه کردند و نام آن را پروتکل گذاردند.این صورت جلسه ها بعلت آنکه اغلب صهیونی ها زبان عبری را خوب نمی دانستند به فرانسه تهیه میشد و در سال ۱۹۰۱ کشف گردید. با مطالعه و تشریح پروتکل ها و مقدمه هایی که بر آن نوشته شده ، سه نکته اساسی در آنها مشاهده میشود:

۱ – انتقاد فلسفی از اصول آزادی خواهی و توصیف رژیم مطلقه و استبداد

۲ – طرح نقشه نبرد اجتماعی بمنظور اطمینان یهودیان برای حکومت مطلقه در عالم

۳ – پیشگویی بمنظور اجرای نکات اساسی نقشه یهود

فصل اول

برای حکومت بر یک عده و حصول نتیجه ، با زور و ترور بهتر میتوان به مقصود رسید و برعکس از مباحثات علمی و منطقی نتیجه ای حاصل نمیشود … طبق قانون طبیعت حق با زور است و آزادی سیاسی فقط توهمی است و اصولاً وجود ندارد… امروز قدرت طلا ، جانشین قدرت حکومت های آزادی خواه شده است … وقتی که حکومتی ، بر اثر نزاعهای داخلی در مقابل فشار های خارجی ضعیف شد برای درمان درد او داروئی یافت نخواهد شد و حکومت سرمایه که کاملاً در دست ماست ، سلاحی خواهد بود که خواه ناخواه همه مجبور خواهند بود در مقابل آن سر تعظیم فرود آوردند … سیاست ، هیچ وجه اشتراکی با اخلاق ندارد ، حکومتی که بخواهد با اخلاق اداره شود، حکومت سیاسی نیست و بلاخره قدرت خود را از دست خواهد داد . کسی که میخواهد حکومت کند ، باید به مکر و حیله و فریب و دورویی متوسل شود … ما در مقابل خود نقشه ای داریم که روی آن مسیر خطرناکی تعیین شده و با طی این مسیر خطرناک ، بایستی آثار چندین قرن دیگران را منهدم سازیم. برای تهیه وسائلی که ما را به مقصود نائل سازد، بایستی از بی غیرتی و بی ثباتی افراد اجتماع و عدم اطلاع افراد بشرایط زندگی راحت و آسوده استفاده کرد … ما نبایستی از تولید هیچگونه فساد و انجام هیچگونه مکر و تزویر و خیانت که ما را بسوی هدف نزدیک نماید ، هراس داشته باشیم… کلمات آزادی و برابری(شعار فراماسونری) کلماتی هستند که از روزگاران قدیم از زبان ما منتشر شده و توجه ملل را به آن معطوف داشته ایم … اینها کلماتی هستند که بوسیله آنها ، مامورین ما عده بسیاری را با شوق و شعف به زیر بیرق ما فرا خوانده اند و در عین حال همین کلمات ، در حکم کرمهایی هستند که ریشه راحتی و آسایش کلیه ملل غیر یهودی را خورده و فاسد کرده و همه جا صلح و آرامش و اساس قدرت حکومت ها رو متزلزل کرده است و خواهید دید که همین کلمات موجبات فتح و پیروزی ما را فراهم خواهد نمود… اساس حکومت اشرافی که ما در نظر داریم ، بر دو اصل اس : اصل اول ثروت است که بوسیله ما تولید میگردد و اصل دوم علوم است که از طرف دانشمندان و زعمای ما در آنها تتبع میشود …

فصل دوم

عمال ما در تمام مناطق وجود دارند و برای آنها هیچ مرز و حدی وجود ندارد … طبقه روشنفکر با اطلاعات و اکتشافات خود ، بدون اینکه به نتیجه قطعی و منطقی آنها توجهی داشته باشند فخر و مباهات خواهد کرد و تمام اطلاعات علمی را که خود ما مطابق میل خودمان در اختیار انها گذارده ایم بموقع اجرا در خواهد آورد … به پیشرفت هایی که خودمان در راه داروینسم و مارکسیسم در نیچه ایسم ایجاد نموده ایم توجه کنید خود ما لا اقل نمی توانیم منکر این پیشرفت ها باشیم … مطبوعات ، نماینده آزادی بیان و افکار عمومی است ولی دولت ها نتوانسته اند از این قدرت استفاده نمایند و این قدرت در دست ما افتاده است. بوسیله همین مطبوعات است که در حالیکه در حاشیه تاریکی قرار گرفته ایم به آنچه در روشنی میگذرد توجه داریم و نفوذ خود را بدست آورده ایم. با کمک همین مطبوعات است که طلا بقیمت سیل خونها و اشکهایی که ناچار به ریختن آنها بوده ایم ، در دست ما انباشته شده است.

فصل سوم

برای اینکه اشخاص جاه طلب را وادار کنیم که از قدرت خود سؤاستفاده کنند، در مقابل هر قوه ای ، قوه مخالفی ایجاد میکنیم و در عین حال اینطور جلوه میدهیم که تمایلات هر دو قوه ناشی از آزادی خواهی و علاقه به استقلال است. برای رسیدن به این هدف از کلیه وسائل استفاده می کنیم و تمام احزاب را مسلح میسازیم و هدف این جاه طلبان را روز به روز تقویت می کنیم و کلیه مناطق حکومت دولت ها را به صحنه های مبارزه تبدیل می نمائیم و با توسعه دامنه اغتشاش و بی نظمی ، وسائل تولید عدم اعتماد را در همه جا فراهم می سازیم… پیشرفت قدرت ما ، منوط به ایجاد قحطی نزد دیگران و تضعیف کارگران است و چون تمام کار ها با اراده ما انجام میشود ، آنها هیچ قدرتی برای مخالفت با اراده ما نخواهند داشت… در شرایط حاضر ، جریان علم اجتماعی را طوری ترتیب داده ایم که ملت کورکورانه گفته های چاپ شده دیگران را مطالعه نموده و بر اثر افکار غلطی که به او تلقین شده و او را جاهل با آورده بر ضد کلیه شرایط محیط قیام می نماید و در نتیجه بحران اقتصادی شدیدتر میشود که منجر به توقف بورس و تزلزل کارهای صنعتی می گردد … کلمه ” آزادی ” اجتماعات انسانی را بجنگ بر ضد هر قدرت و مقام ، حتی مخالف قدرت خدا و طبیعت تشویق میکند و برای این است که باید بگوییم در قاموس انسانیت ، این کلمه اساس خشونت و وحشیگریها را تشکیل میدهد و توده ملل را بحیوانات درنده تبدیل می نماید…

فصل چهارم

چه کسی می تواند یک قدرت مخفی را از بین ببرد؟ این قدرت مخفی قدرت ماست. فراماسونری خارجی فقط بمنظور مخفی نگاه داشتن نقشه های ماست و شعاع عمل و طرز اجراء این قدرت مخفی و محل اجراء آن همیشه بر ملت پوشیده است … ما باید ایمان مذهبی را ریشه کن نمائیم. ما باید از مغز عیسویان ، ایمان به مبدأ الهی را خارج و به جای آن ارقام محاسبات و موضوعات مادی را جایگزین سازیم و برای اینکه عیسویان وقت تفکر و تجربه نداشته باشند باید افکار آنها را با صنعت و تجارت پریشان نمود تا تمام ملل در صدد منافع خصوصی خود برآمده و برای اغراض شخصی مبارزه نموده و توجهی به دشمن مشترک خود نداشته باشند.

فصل پنجم :

ما در تاریکی ایستاده و مراقب اعمال دیگران که در روشنایی انجام میشود هستیم. برای دنیا چه فرق میکند که حاکم آن رئیس کاتولیک ها باشد یا پیشوای مستبد صهیونی ؟ ولی برای ما که ملت منتخب هستیم بی تفاوت نیست ، اگر یک مرتبه مسیحیان دنیا متحد شوند ، ممکن است برای مدتی بر ما حکومت کنند ولی ما در اثر تخم نفاقی که در اعماق قلوب آن ها پاشیده ایم از این حیث در امان هستیم و ریشه این نفاق به هیچ وجه نمی توان از دلهای آنها کند…پیغمبران به ما گفته اند که ما از طرف خدا انتخاب شده ایم برای اینکه بر دنیا حکومت کنیم و خداوند به ما نبوغی داده که میتوانیم به هدفی که داریم برسیم….

برای جلب افکار عمومی باید طوری با افکار مردم مبارزه کرد و حواس آنها را مغشوش نمود و اطراف و جوانب با حرف های مختلف آنها را محاصره کرد که در سیاست بهتر است اضهار عقیده نکنند…

به جای حکومت های مختلف فعلی ، حکومت های وحشت انگیزی ایجاد خواهیم کرد به نام ” حکومت عالی ” که دست های این حکومت هر طرف مثل انبر دراز شده و تشکیلات آن بقدری با عظمت خواهد بود که سایر ملل چاره ای جز اطاعت از آن نخواهند داشت

فصل ششم

بایستی سفته بازی را که به منزله رقیب صنعت است تقویت نمود چون بدون سفته بازی ، صنعت ، سرمایه های فردی را چند برابر نموده و کشاورزی را اصلاح کرده و در نتیجه اراضی از قید قروض بانک ها نجات میدهد و ما باید از این اصلاحات جلوگیری کنیم. به وسیله صنعت از زمین ، سرمایه در آوریم و با این سرمایه سفته بازی می کنیم تا ثروت تمام دنیا را تصاحب کنیم و در این موقع همه برای اینکه حق حیات داشته باشند در مقابل ما سر تعظیم فرود خواهند آورد. برای از بین بردن صنعت مسیحیان،اصول سفته بازی را توسعه می دهیم،تجمل پرستی را شایع می کنیم ،حس تجمل پرستی که همه چیز را می بلعد بهترین وسیله برای پیشرفت کار ماست.

ما حقوق را بالا می بریم (افزایش حقوق بی ثمر) زیرا به همان نسبت قیمت لوازم اولیه مورد احتیاج مردم را هم بالا می بریم . سعی می کنیم به کشاورزی و زراعت رغبت نشود و در نتیجه قیمت ها بالا رود. مخصوصاً توجه داریم که منابع مولده ، محصول کمتری بدهد و برای این کار کارگران را به هرج و مرج تشویق می کنیم و با مشروبات مغز آنها را تحریک نموده و… برای اینکه حقیقت مطلب آشکار نگردد ، ما نقشه های خود را در زیر ماسک خدمت به کارگر و اصول اقتصادی ، علمی می کنیم؛ اصول اقتصادی که امروز در تمام دنیا مشغول تعلیم آن هستیم.

فصل هفتم

در هرکشوری ، باید چند میلیونر باشند که کاملاً فدایی ما باشند و علاوه بر آنها افرادی نیز در شهربانی و ارتش…در هر موقعی که ما به مخالفتی برخورد می کنیم باید دارای این استعداد باشیم که بتوانیم جنگ را بین کشوری که با ما قصد مخالفت داشته و کشور های همجوار آن ایجاد کنیم و اگر این کشور های همجوار هم با کشور مخالف ما هم عقیده باشند باید بتوانیم جنگ عمومی را ایجاد کنیم…صرف نظر از چند مورد استثنایی ، تقریباً در همه جا مطبوعات در اختیار ماست؛…

فصل هشتم

ما حکومت خودمان را با یک عده علمای اقتصادی احاطه می کنیم و برای همین است که بایستی در حکومت ما به تعلیم علم اقتصاد اهمیت بیشتری داده شود و بطور خلاصه یک عده بانکدار و صنعتگر و سرمایه دار و مخصوصاً میلیونر در دستگاه ما خواهند بود…

فصل نهم

… چون توده ملت به چند دسته تقسیم شده ، برای تسکین خاطر آنها با یک به یک و جداگانه اقدام کرد.حلال این مشکلات پول است و پول فقط در دست ماست. ما طبقه روشنفکر را از توده ملت می ترسانیم و برای مبارزه با اتحاد طبقه روشنفکر قیام می کنیم . بین این دو طبقه ما دیواری بنا کرده ایم و در واقع ترور متقابل ایجاد نموده ایم…ما نسل جوان را با اصول تربیتی که بر اساس فرضیه های غلط استوار نموده ایم فاسد می کنیم…

فصل دهم

بایستی در تمام کشور ها دائماً روابط ملت و حکومت را مغشوش نمود بطوریکه تمام مردم از نفاق و عدم هم آهنگی و کینه و قحطی و شیوع امراض و فقر و بدبختی خسته شوند و چاره ای جز تسلیم به دستگاه حکومت وسیع و عالمگیر ما نداشته باشند. بدیهی است اگر ما به ملت ها فرصت نفس کشیدن بدهیم ، شاید چنین زمان مساعد و مناسبی فرا نرسد.

بقیه در پست بعد....

/ 1 نظر / 26 بازدید
عاشق کوهستان

سلام دوست گرامی[گل] دستتون درد نکنه ... طاعات و عباداتتون هم قبول باشه حضرت امام خمینی (ره) میفرمودند : اگه تموم مسلمونها با هم باشند و هر کدوم یک سطل آب بریزند ، اسرائیل رو آب میبره و نابود میشه التماس دعا[لبخند]