اسباب خواری مومن ....

امام حسن عسکری (ع) :  

ما أقبَحَ بِالمؤمِن أَن تَکوُن لَه رَغبَة تَذِلَه(تحف العقول، ص 520)
 چه زشت است برای مؤمن، دلبستگی به چیزی که او را خوار کند.

با توجه به این حدیث شریف به نظرتان دل بستگی هایی که سبب خواری ما خواهد بود، چیست؟

مثلا :اشخاصی خاص ؟ کشورهاوسفرهایی خاص؟ مکان هایی خاص؟ موزیک هایی خاص؟ لباسهایی خاص؟ وسایلی خاص؟ بازیها وتفریحاتی خاص؟و...

وای که چقدر دوووووووووووووووریم.....

آقا ما به شما علاقه داریم...

میشه لطفا حب هرچی که شما نمیپسندید وباعث خواری ما در دنیا وعقبی میشود رااز دلمان دربیاورید؟

ای واسطه خوبیها والطاف...ای نردبان آسمان ومهبط وحی...یا صاحب الزمان(عج)

/ 0 نظر / 25 بازدید