# اعیادومناسبتها

بازهم عید...

میلادکریم اهل بیت آقاامام حسن مجتبی (ع)مبارک! پیامبراکرم(ص)درباره امام حسن مجتبی(ع) احادیث بسیاری رابیان فرمودند.  مادراینجابه چندحدیث بسنده خواهیم نمود... ایشان فرمودند:"اگرقراربودعقل به ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 19 بازدید