# امام_زمان_(ع)

سوختن یاساختن مسئله اینست!

باعرض سلامی دوباره خدمت شماهمراهان عزیز! بگذاریدبروم سراصل مطلب... "مدتیست که بسیارکلافه وسردرگم شده ام... نمیدانم چرااینقدرکارهام گره خورده؟! !به هردری میزنم وانمیشه!! راستی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 6 بازدید

مستندظهور.مستندی که بارهاتوسط آمریکافیلترشد!The Arrivals

امروزروزجمعه است... جمعه برای ماشیعیان دارای مفهومی خاص است.جمعه روزعیدمامسلمانان روزاجتماع وگردهمایی درنمازمقتدرانه جمعه وازهمه مهمتربنابرروایات موثق ماروزظهوریگانه منجی بشریت آقاحجت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید