# اهل_بیت(ع)

امروز...آغازفاطمیه...

۶.جمیله:زیبا                                     ٧.رحیمه:بامحبت ومهربان. ٨.حانیه:دلسوزفرزندان                         ٩.صفیه:برگزیده ١٠.عابده:پرستنده                              ١١.قره عین المصطفی:نورچشم پیامبر(ص) ١٢.مکنیه فی عالم السما:دارنده جایگاه دراسمان ١٣.واسطه قلاده الوجود:حلقه اتصال زنجیره هستی. ١۴.حنانه:غمخواروبامحبت                   ١۵.زاهده:پارسا ١۶.شرف الابنا:شرافت وبزرگواری ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 22 بازدید

راهکارهای طلایی زندگی موفق3

ادامه حدیث عنوان بصری... امام صادق (ع)فرمودند:اماان٣چیزی که درباره حلم(صبر)است: ١.چون کسی به توبگویداگریک کلمه بگویی١٠برابرمیشنوی.پس توبگو:اگر١٠کلمه هم بگویی یک کلمه هم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید