# عشق_وجوانی

خوبی دنیاوآخرت...

پیامبراکرم(ص)می فرمایند: "خوبی دنیاوآخرت در3چیزاست: 1.قلب شاکر                                    2.زبان ذاکر 3.همسری که انسان رادردنیاوآخرت کمک ویاری کند." امیدوارم خداوندبه همه شماخیردنیاوآخرت عطاکند.
/ 1 نظر / 16 بازدید