# مسائل_اسلامی

ویژه نامه محرم

پیشنهادمی کنم حتمابه لینکهای زیروارجاعات رجوع کنید... مطمئنامطالب واطلاعاتی  بسیارارزنده ومفیدبه دست خواهیدآورد....   نقش زنان درکربلاوعاشورا   شهدای کربلاومطالب مربوط به آنها   عزاداری وثواب سوگواری ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 19 بازدید

پیامهای حضرت زهرا(س)

١٠.وجهادرا.......برای عزت وسرافرازی! ١١.وشکیبایی را.......برای نیل به اجروپاداش الهی! ١٢.وامربه معروف را.......برای سودومصلحت مردم! ١٣.وپیوندخویشاوندی را........وسیله ای برای افزودن خیروبرکت! ١۴.وقصاص را...........برای پیشگیری ازریختن ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 20 بازدید