/ 3 نظر / 7 بازدید
ضحا

هر کس از راهی به خدا میرسه معشوق زمینی ام راهی برای رسیدن به معشوق آسمانی و اصلیه خدا کند وسیله ما رو از هدف باز ندارد...

قاصدک

یه جایی خوندم خدا برای مجازات کایی که عاشقش نیستن عشق زمینی رابهشون میده

عاشق کوهستان

سلام این تصویر و شعر هم که ...[چشمک] عشق آلوچه نیست که گازش بزنی غذا نیست که ناخن بزنی رفیق نیست که نارو بزنی عشق مقدس است و باید زانو بزنی ........ عاشقی را شرط اول ناله و فریاد نیست تا کسی از جان شیرین نگذرد فرهاد نیست عاشقی مقدور هر عیاش نیست غم کشیدن صنعت نقاش نیست